Ett studiematerial om att förstå och värna våra gemensamma resurser

Det här studiematerialet utgår från elevernas vardag och hjälper dem att själva upptäcka det svenska välfärdssystemet. Så att de får en förståelse för hur välfärden fungerar, sin egen roll och varför vi behöver vara rädda om den.

Det här innehåller studiematerialet

1

En lättsam film i två delar introducerar eleverna till välfärden och uppgiften.

2

En uppgift där eleverna får i uppdrag att hitta och fota välfärden i sin egen vardag och omgivning.

3

Redovisning av uppgiften och diskussion i klassrummet med förslag till diskussionspunkter.

Det här studiematerialet

  • Är framtaget för att svara mot läroplanen i samhällskunskap för gymnasiet.
  • Ger eleverna kunskap om välfärdssystemet och bidrar till att eleverna utvecklar kunskap om samhällets organisation och funktion.
  • Bidrar med utforskande och förhoppningsvis tankeväckande moment i undervisningen - och en insikt om att vi alla är en del i välfärden, Sveriges största community.
  • Är gjort för gymnasieskolan, men går med viss anpassning att använda även för yngre elever.

Varför har vi gjort detta material?

- Svenska myndigheter arbetar för att minska missbruk och brott mot välfärden, CSN, Kronofogden och Skatteverket vill särskilt nå unga, på väg ut i livet för att bidra till ökat ansvarstagande för välfärden.

Vilken tidsåtgång krävs för att genomföra detta?

- Materialet är anpassningsbart och beräknad tidsåtgång är en till två lektioner, men det skulle också kunna fungera som en del i en temadag.

Vad innehåller materialet?

- Upptäck välfärden är ett flexibelt material med färdiga lektionsupplägg, uppbyggt i flera delar, avsedda att användas alla tillsammans eller var för sig.

Material

Länk till lärarhandledning

Filmer

Avsnitt 1: Vad är välfärd?

Avsnitt 2: Våra gemensamma resurser

Inspirationsfilmer

En gymnasieklass använder materialet

Så här kan du använda materialet

"Ett jättebra och enkelt studiematerial som visar på skyldigheter och rättigheter på ett verklighetsnära sätt. Jag kan till och med
göra en examination med detta som grund."

Gymnasielärare

"Kul att gå ut och få ett uppdrag! När man får en uppgift att lösa blir det viktigare, jag tänker ofta på den efteråt och det händer aldrig när jag bara läser. Det är också roligt att se vad klasskompisarna fotar."

Gymnasieelev