Lärarhandledning

UPPTÄCK VÄLFÄRDEN – Ett studiematerial om att förstå och värna våra gemensamma resurser

Välfärdsystemet spelar en stor roll i det svenska samhället. Begreppet välfärd används ofta i debatter och medier – men förklaras sällan. Vi tror den förklaringen behövs för att skapa en insikt om det gemensamma ansvaret för samhällets gemensamma resurser.

Men man kan inte värna det man inte känner till. Därför tror vi att människor tidigt i livet behöver få en förståelse för hur välfärden fungerar och vilken roll alla har i den.

Med ett studiematerial som utgår från ungdomars vardag vill vi hjälpa dem att upptäcka välfärden och förstå varför vi behöver vara rädda om den.

Svenska myndigheteter arbetar för att minska missbruk och brott mot välfärden. CSN, Kronofogden och Skatteverket vill särskilt nå unga på väg ut i livet för att bidra till ökat ansvarstagande för välfärden.

Studiematerialet Upptäck välfärden är gjort för gymnasieskolan, men går med viss anpassning att använda även för yngre elever. Förhoppningen är att bidra med ett utforskande och tankeväckande moment i undervisningen och en insikt om att vi alla är en del i välfärden, Sveriges största community.

Ett material kopplat till läroplanen

Studiematerialet är framtaget för att svara mot läroplanen i samhällskunskap för gymnasiet och särskilt för Samhällskunskap 1.

I det övergripande syftet för ämnet framgår att eleverna ska utveckla kunskap om samhällets organisation och funktion. Detta material bidrar till detta genom kunskap om välfärdssystemet.

Eleverna ska ges förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera konsekvenser. I diskussionsmaterialet finns tillfälle att reflektera över vad enskilda individers agerande får för konsekvenser för det vi alla delar.

Eleverna ska också ges möjlighet att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer. Materialet har särskilt tagit fasta på detta och är uppbyggt kring filmer och en bildövning där eleverna själva skapar sitt diskussionsunderlag.

I samhällskunskap 1a1 och 1a2 samt samhällskunskap 2 ska eleverna bland annat lära sig om samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt samt hur resursanvändning fungerar. Detta material är en bra utgångspunkt för att starta en sådan diskussion.

Vad innehåller materialet?

Upptäck välfärden är ett flexibelt material som är uppbyggt i flera delar. Delarna är avsedda att användas alla tillsammans eller var och en för sig

Filmserie del 1: Vad är välfärd?

I del 1 av filmserien ges eleverna en kort introduktion till den svenska välfärden.

Eleverna som ska göra aktiviteten får här också en introduktion till den.

Aktivitet

I materialet finns en aktivitet som låter eleverna söka efter välfärden i sitt eget närområde, genom att ta bilder med hjälp av sin mobilkamera. Syftet är att göra eleverna medskapande och tillsammans ta fram ett diskussionsmaterial för klassen kring vad välfärden är just för dem.

Filmserie del 2: Våra gemensamma resurser

Del 2 av filmserien handlar om hur välfärden fungerar och vad som händer om inte alla följer reglerna.

Diskussionsmaterial

Efter att ha tittat på avsnitt två finns ett antal diskussionsfrågor kring välfärden som klassen kan använda för att starta ett samtal kring vilket ansvar vi har enskilt och tillsammans. Detta kan genomföras gemensamt i klassen, eller som en förberedd skrivuppgift som görs enskilt eller i grupp.

Förslag till lektionsupplägg

Lektionsuppläggen för materialet är exempel på hur materialet kan användas, men innehållet är flexibelt för att kunna anpassas efter behov. Materialet fungerar därmed även utmärkt som komplement till befintliga lektioner på ämnet.

Del 1: Förstå välfärden

Filmseriens första avsnitt och övningen är avsedda att skapa förståelse för vad välfärden är. Här är två förslag på hur materialet kan användas.

Variant A (med övning)

Tidsåtgång: Två lektioner, alternativt en lektion med övningen som hemuppgift

Klassen tittar gemensamt på filmseriens första avsnitt med introduktion till övningen.

Klassen använder därefter resten av lektionen till att genomföra övningen som består i att fota välfärd i sin omgivning med hjälp av sin mobilkamera. Eleverna ska lämna skolan och ta bilder på sådant som är välfärd – det kan vara sopbilen, vårdcentralen, badhuset eller skolbussen.

Övningen kan genomföras enskilt eller i grupp. Om övningen görs i grupp rekommenderas att varje grupp ombeds fota tillräckligt många bilder för att klassen totalt ska samla in 30 foton (det vill säga att om det är sex grupper ska de ta cirka fem bilder var).

Övningen kan också genomföras som hemuppgift, med eller utan diskussionsfrågorna, enskilt eller i grupp som underlag till nästa lektion.

Bilderna redovisas i klassrummet som klassens egen välfärdsfeed.

Två olika förslag hur ni kan redovisa klassens egen välfärdsfeed

1. Be eleverna e-posta bilderna till dig eller dela på annat sätt. Ladda ner denna powerpointmall Powerpoint, 402 kB. och lägg in elevernas bilder i mallen. Denna presentation blir klassens egen välfärdsfeed.

PS. Ett förslag kan vara att låta en av eleverna lägga in bilderna och göra klar presentationen.

2. Ett annat sätt att redovisa kan vara att bilderna skrivs ut och sätts upp på t ex vägg i klassrummet. Skriv också ut denna bild och placera över alla bilder. Detta blir klassens egna välfärdsfeed.

Nästa lektion tittar klassen på bilderna i det flöde (feed) man gemensamt skapat. Antingen på väggen i klassrummet eller som en powerpoint-presentation. Varje bild presenteras av gruppen eller personen som tagit den.

Därefter diskuteras vad som är välfärd. Diskussion kan ske i helgrupp eller i mindre grupper.

  • ­Är alla bilder exempel på välfärd? Varför då? Varför inte?
  • Är det någon del av välfärden som saknas i flödet?
  • Hur möter du eller tar del av välfärden i din vardag? Hur tror du ett barn, eller en pensionär möter välfärden?

Läraren kan också välja att visa ett exempel på en välfärdsfeed och jämföra med klassens egen.

Variant B (utan övning)

Tidsåtgång: En lektion

Materialet går också att använda under en lektion och då utan övningen. Lektionen kan då inledas med det första avsnittet i filmserien och därefter kan läraren visa exemplet på en välfärdsfeed och föra motsvarande samtal som under lektionsexemplet ovan kring vad man saknar bild på och vad som inte är välfärd.

Del 2: Värna välfärden

Filmseriens andra avsnitt med tillhörande övning är avsedda att utforska välfärdens villkor ytterligare och att inse konsekvenserna av vad som händer om man bryter mot dem.

Tidsåtgång: en lektion, eller som en del av lektionen där man diskuterar klassens välfärdsfeed

Klassen tittar först gemensamt på filmseriens andra avsnitt som ger en introduktion till vidare diskussion kring vad som händer om vi inte tar gemensamt ansvar för välfärden.

Därefter finns diskussionsfrågor som kan användas i helklass eller i mindre grupper.

  • Hur tar du del av välfärden? Vad skulle förändras i din vardag om välfärden inte fanns?
  • I filmerna jämförs välfärden med ett slags community där du som användare måste acceptera användarvillkoren. Hur fungerar det i verkligheten? Kan du välja att avstå?
  • Vad kan ett användarvillkor i verkligheten vara? Exempelvis: betala skatt eller anmäla hur mycket man pluggar till CSN.
  • Vad händer om du eller någon annan bryter mot användarvillkoren? Exempel: om du har sönder egendom, t ex klottrar, kan du dömas till att betala skadestånd. Om du inte betalar skadeståndet kan ärendet registreras hos Kronofogden.
  • Hur kan ett missbruk av eller brott mot välfärden påverka dig och människorna du har omkring dig?

Fördjupning

Du som vill fördjupa klassens kunskaper i privatekonomi kan som komplement använda materialet Koll på cashen och avsnittet ”Skuld”. Koll på cashen är ett samarbete mellan Finansinspektionen, Konsumentverket och Kronofogden.