Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Webbplatsen behandlar besökares personuppgifter av funktionella, säkerhetsmässiga och statistiska skäl.

Kontakta CSN:s dataskyddsombud

Om du har frågor om eller synpunkter på hur vi behandlar personuppgifter kan du kontakta CSN:s dataskyddsombud. Dataskyddsombudet når du via e-post, vanlig post eller genom att ringa.

E-post

dataskyddsombud@csn.se

Adress

CSN, 851 82 Sundsvall. Märk kuvertet med: Till dataskyddsombudet.

Telefon

060-18 60 00 (säg att du vill bli kopplad till dataskyddsombudet)

Rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Integritetsskydds­myndigheten är tillsynsmyndighet när det gäller behandlingen av personuppgifter. Det innebär att de kontrollerar hur andra myndigheter behandlar personuppgifter och att de gör det på rätt sätt.

Om du har synpunkter och är missnöjd med hur CSN behandlar dina personuppgifter kan du kontakta Integritetsskydds­myndigheten.

Mer om dina rättigheter hos Integritetsskyddsmyndigheten